0 کالا
 
منوی کاربران
 

اجاره نمونه آماری

 استفاده از نمونه های آماری مختلف  و حرفه ای که منجر به تولید داده های مناسبو قابل اطمینان برای تحلیل  می شود بسیار ضروری است .در بسیاری از موارد استفاده از نمونه های آماری پراکنده و یا طراحی نشده منجر هدر رفتن منابع بسیار زیاد از سازمان ها و به دست نیامدن نتیجه می شود .همچنین در روش های سنتی موجود جمع آوری و تحلیل داده ها بسیار طولانی خواهد شد .در این رابطه موسسه پژوهش های ایران اقدام به ایجاد شبکه ها گسترده و  متنوع از  نمونه های آماری نموده است که به صورت الکترونیک در ارتباط با این موسسه هستند و می توان نتایج را به سرعت جمع آوری و تحلیل نمود.با طراحی دقیق  شبکه می توان به دید درستی از وضعیت بازار و موقعیت سازمان در  شرایط مختلف دست یافت .

 از سوی دیگر گردآوري اطلاعات از طريق پرسشنامه سنتی  چند دشواري عمده دارد. نخست اينکه پاسخ‌دهندگان حوصله و زمان تکميل پرسشنامه را ندارند. دوم اينکه تايپ کردن داده‌هاي جمع آوري شده از بيش از صد پرسشنامه در برنامه اکسل و SPSS يا ليزرل زمان زيادي را مي طلبد. همچنين احتمال خطا در ورود اطلاعات نيز وجود دارد.

ما با تبديل پرسشنامه شما به نسخه ديجيتال اين امکان را فراهم آورده ایم تا پاسخ‌دهندگان با رجوع به يک لينک مشخص فقط با چند کليک ساده پرسشنامه را تکميل نمايند و سپس داده‌ها در يک پايگاه داده ايمن ذخيره شده و در نهايت به نسخه اکسل و SPSS تبديل شده و در اختيار شما قرار خواهد گرفت.

 شما می توانید هم اکنون شبکه  مورد نیاز خود را درخواست کنید تا در اختیار شما قرار گیرد و آمار مورد نیازتان جمع آوری شود .