0 کالا
 
منوی کاربران
 

قرارداد خدمات پژوهشی

 از آنجا که ممکن است  نیاز باشد تا پژوهش ها به صورت اختصاصی و از پایه طراحی و اجرا شوند برای قانونمند شدن رابطه بین شبکه و کارفر مایان محترم قرار داد پژوهشی با بهره گیری از فرمت قرارداد های پژوهشگاههای مورد تایید وزارت علوم و تحقیقات و فناوری تدوین و مورد استفاده قرار میگیرد. شما می توانید برای اطلاع از مندرجات و مواد این قرار داد را دریافت نمایید .