0 کالا
 
منوی کاربران
 

راه اندازی طرح سرباز پژوهشگر

 کسر خدمت سربازی به مدت 12 ماه از طریق طرح سرباز پژوهشگر ممکن شد .

شبکه پژوهش های ایران بر اساس دستور العمل ستاد کل نیرو های مسلح و با همکاری مشمولان کارشناسی ،کارشناسی ارشد و دکتری و بر اساس اولویت های اعلام شده از نیرو های نظامی و انتظامی  اقدام به طراحی و اجرای پروژه های پژوهشی می نماید که بر  اساس دستور العمل اعلام شده  مشمولان مجری  این طرح ها می توانند از کسر خدمت بین 2 تا 12 ماه استفاده نمایند .

شرایط و اخبار تکمیلی به زودی اعلام خواهد شد .