0 کالا
 
منوی کاربران
 

پروژه ارزیابی خوشته های صنعتی

طرح ارزیابی خوشه های صنعتی ایران با همکاری اعضا شبکه پژوهش های ایران .

 

طرح ارزیابی خوشه های صنعتی ایران با همکاری اعضا شبکه پژوهش های ایران  در استان های فارس ،اصفهان ،خراسان رضوی ،آذربایجان شرقی ،بوشهر و هرمزگان به صورت همزمان آغاز شد .در این طرح با همکاری پژوهشگران عضو شبکه و بر اساس استاندارد های بین المللی خوشه های صنعتی موجود و شناسایی شده در استان های ذکر شده ارزیابی و رتبه بندی می گردند .