0 کالا
 
منوی کاربران
 

نرم افزار ویراستار در شبکه پژوهش

 راه اندازی نرم افزار ویراستار در شبکه پژوهش های ایران.

برای اولین بار در شبکه پژوهش های ایران از نرم افزار ویژه برای اصلاح متون تحقیقات بهره گرفته می شود .نرم افزار وارسیگر فارسی نخستین نرم افزار خطایاب املایی، دستوری و معنایی زبان فارسی است که قابلیت تشخیص و اصلاح خطاهای لغوی، دستوری و معنایی متون فارسی را به صورت یکجا دارا است.