0 کالا
 
منوی کاربران
 

راه اندازی سامانه هوشمند منبع دهی

راه اندازی سامانه هوشمند منبع دهی

 شبکه پژوهش های ایران در راستای توسعه امکانات نرم افزاری خود سامانه هوشمند نرم افزاری  منبع دهی را راه اندازی نمود .با استفاده از این سامانه امکان منبع دهی  بر اساس فرمت های استاندارد موجود  و به صورت مستقیم از منابع اطلاعاتی فراهم شده و  از این پس کلیه عملیات منبع دهی در تولیدات شبکه به صورت هوشمند و خودکار انجام خواهد شد .

با استفاده از این  روش اطلاعات مستقیما از منبع اصلی  وارد فایل نهایی می شوند در این سیستم  قالبهای مختلفی وجود دارد که بعضی از آنها مانند فرمتهای زیر به عنوان  (DATA EXCHANGE)از سایر نرم افزارهای استناددهی، برنامه‌های کاربردی، تزاروسها اطلاعات را درون برد نماید.

  • Zotero RDF
  • MODS (Metadata Object Description Schema)
  • BibTeX
  • RIS
  • Refer/BibIX
  • Unqualified Dublin Core RD