0 کالا
 
منوی کاربران
 

پژوهش های خصوصی

پژوهش های سیاسی
پژوهش های سیاسی
ترتیب:
بررسی مقایسه ای مفهوم خدادر ادیان ابراهیمی
بررسی مقایسه ای مفهوم خدادر ادیان ابراهیمی
1390
2,500,000 ریال
بررسي رابطه عزت نفس، ابراز وجود و متغيرهاي جمعيت‌شناختي با مصرف سيگار در بين دانشجويان
بررسي رابطه عزت نفس، ابراز وجود و متغيرهاي جمعيت‌شناختي با مصرف سيگار در بين دانشجويان
ویرایش1391
1,250,000 ریال
بهبود کنترل پذیرش تماس در شبکه های بیسیم
بهبود کنترل پذیرش تماس در شبکه های بیسیم
ویرایش1391
4,000,000 ریال
پایان نامه بررسی بازاریابی و اثرات رفاهی سیاست قیمت گذاری چای در استان گیلان
پایان نامه بررسی بازاریابی و اثرات رفاهی سیاست قیمت گذاری چای در استان گیلان
ویرایش1391
4,500,000 ریال
تحليل موج بر پاشنده ي تيغه اي بلور فوتوني
تحليل موج بر پاشنده ي تيغه اي بلور فوتوني
ویرایش1391
1,000,000 ریال
ثبت اطلاعات پایان نامه در پایگاه ایران داک
ثبت اطلاعات پایان نامه در پایگاه ایران داک
1391
50,000 ریال
راهبردهای فنّاوری اطلاعات در توسعه پایدار روستایی
راهبردهای فنّاوری اطلاعات در توسعه پایدار روستایی
ویرایش1391
450,000 ریال
سندیکا و جایگزین‌های آن در حقوق ایران
سندیکا و جایگزین‌های آن در حقوق ایران
ویرایش 1391
1,450,000 ریال
شناخت بازارهای خارج از بورس
شناخت بازارهای خارج از بورس
ویرایش1391
2,000,000 ریال
شناسایی آمیخته بازار یابی مناسب برای  افزایش سهم بازار شرکت های مواد غذایی
شناسایی آمیخته بازار یابی مناسب برای افزایش سهم بازار شرکت های مواد غذایی
ویرایش1391
4,000,000 ریال
شناسایی آمیخته بازار یابی مناسب برای  افزایش سهم بازار موسسات آموزشی
شناسایی آمیخته بازار یابی مناسب برای افزایش سهم بازار موسسات آموزشی
ویرایش1391
4,000,000 ریال
شناسایی آمیخته بازار یابی مناسب برای  افزایش سهم بازاربانک های خصوصی
شناسایی آمیخته بازار یابی مناسب برای افزایش سهم بازاربانک های خصوصی
ویرایش1391
5,000,000 ریال