0 کالا
 
منوی کاربران
 

پژوهش های خصوصی

پژوهش های سیاسی
پژوهش های سیاسی
ترتیب:
مقایسه مدل های برنامه ریزی استراتژیک برای شرکت های کوچک
مقایسه مدل های برنامه ریزی استراتژیک برای شرکت های کوچک
آبان ماه 1391
2,000,000 ریال
نقش جایگاه و کارکرد دیوانسالاری مدرن در تکوین و تحکیم و تثبیت دولت مدرن و یکپارچگی آن در عصر پهلوی
نقش جایگاه و کارکرد دیوانسالاری مدرن در تکوین و تحکیم و تثبیت دولت مدرن و یکپارچگی آن در عصر پهلوی
ویرایش1391
1,900,000 ریال
نقش فناوری اطلاعات در بازار  سهام
نقش فناوری اطلاعات در بازار سهام
ویرایش1391
2,480,000 ریال
وضعیت بازار غذا در شرایط حاضر و آینده
وضعیت بازار غذا در شرایط حاضر و آینده
ویرایش1391
450,000 ریال