تبلیغات

 

 

 
آخرین اخبار

 شبکه پژوهش های ایران در راستای توسعه امکانات نرم افزاری خود سامانه هوشمند نرم افزاری  منبع دهی را راه اندازی نمود … بیشتر

 راه اندازی نرم افزار ویراستار در شبکه پژوهش های ایران … بیشتر

0 کالا
 
منوی کاربران
 

پژوهش های خصوصی

پژوهش های سیاسی
پژوهش های سیاسی
ترتیب:
مقایسه انتقال دین و تعهد در حقوق ایران
مقایسه انتقال دین و تعهد در حقوق ایران
ویرایش1391
2,500,000 ریال
مقایسه مدل های برنامه ریزی استراتژیک برای شرکت های کوچک
مقایسه مدل های برنامه ریزی استراتژیک برای شرکت های کوچک
آبان ماه 1391
2,000,000 ریال
نقش جایگاه و کارکرد دیوانسالاری مدرن در تکوین و تحکیم و تثبیت دولت مدرن و یکپارچگی آن در عصر پهلوی
نقش جایگاه و کارکرد دیوانسالاری مدرن در تکوین و تحکیم و تثبیت دولت مدرن و یکپارچگی آن در عصر پهلوی
ویرایش1391
1,900,000 ریال
نقش فناوری اطلاعات در بازار  سهام
نقش فناوری اطلاعات در بازار سهام
ویرایش1391
2,480,000 ریال
وضعیت بازار غذا در شرایط حاضر و آینده
وضعیت بازار غذا در شرایط حاضر و آینده
ویرایش1391
450,000 ریال