0 کالا
 
منوی کاربران
 

پژوهش های دولتی

ترتیب:
 ارزيابي عملكرد  سازمان ها با استفاده از دیدگاه RADAR
ارزيابي عملكرد سازمان ها با استفاده از دیدگاه RADAR
ویرایش1391
3,500,000 ریال
ابزار و تکنیک‌های مدیریت دانش
ابزار و تکنیک‌های مدیریت دانش
ویرایش1391
450,000 ریال
ارزیابی اثر بخشی کانال های اطلاع رسانی راهبرد های سازمانی به کارکنان
ارزیابی اثر بخشی کانال های اطلاع رسانی راهبرد های سازمانی به کارکنان
ویرایش1391
3,000,000 ریال
ارزیابی عملکرد سازمان  بنیاد شهید و امور ایثارگران استان ها بر اساس کارت امتیازی متوازن
ارزیابی عملکرد سازمان بنیاد شهید و امور ایثارگران استان ها بر اساس کارت امتیازی متوازن
ویرایش1391
1,250,000 ریال
اندازه گیری میزان پیشرفت فیزیکی پروژه های عمرانی دولت با رویکرد فازی
اندازه گیری میزان پیشرفت فیزیکی پروژه های عمرانی دولت با رویکرد فازی
ویرایش1391
2,000,000 ریال
بررسی  نقش گمرک الکترونیکی بر تسهیل صادرات از دیدگاه کارشناسان و وصادرکنندگان
بررسی نقش گمرک الکترونیکی بر تسهیل صادرات از دیدگاه کارشناسان و وصادرکنندگان
ویرایش 1391
2,000,000 ریال
بررسی تاثیر هدفمندی یارانه ها بر رفاه اجتماعی
بررسی تاثیر هدفمندی یارانه ها بر رفاه اجتماعی
ویرایش1391
450,000 ریال
بررسی تاثیر هوش عاطفی بر رفتار شهروندی سازمانی
بررسی تاثیر هوش عاطفی بر رفتار شهروندی سازمانی
ویرایش1391
3,800,000 ریال
بررسی رابطه بین پذیریش فناوری اطلاعات و چابکی شرکت های خصوصی
بررسی رابطه بین پذیریش فناوری اطلاعات و چابکی شرکت های خصوصی
ویرایش1391
3,000,000 ریال
بررسی عملکرد بانک های دولتی از دید مشتریان با روش سرو کوال
بررسی عملکرد بانک های دولتی از دید مشتریان با روش سرو کوال
ویرایش مهر1391
1,500,000 ریال
بررسی فرسایش زبان مهاجران  کرد زبان در شهر تهران
بررسی فرسایش زبان مهاجران کرد زبان در شهر تهران
ویرایش 1390
1,500,000 ریال
بررسی وضعیت جو آموزشی دانشگاههای دولتی ایران
بررسی وضعیت جو آموزشی دانشگاههای دولتی ایران
ویرایش1391
4,500,000 ریال