0 کالا
 
منوی کاربران
 

پژوهش های دولتی

ترتیب:
بررسي رابطه عزت نفس، ابراز وجود و متغيرهاي جمعيت‌شناختي با مصرف سيگار در بين دانشجويان
بررسي رابطه عزت نفس، ابراز وجود و متغيرهاي جمعيت‌شناختي با مصرف سيگار در بين دانشجويان
ویرایش1391
1,250,000 ریال
تدوین استراتژی توسعه صنایع میانی و پایین دستی شرکتهای پتروشیمی منطقه ماهشهر
تدوین استراتژی توسعه صنایع میانی و پایین دستی شرکتهای پتروشیمی منطقه ماهشهر
ویرایش 1391
7,000,000 ریال
راهبردهای فنّاوری اطلاعات در توسعه پایدار روستایی
راهبردهای فنّاوری اطلاعات در توسعه پایدار روستایی
ویرایش1391
450,000 ریال
شناسایی و دسته بندی مشکلات و موانع آموزش کارآفرینی در ایران
شناسایی و دسته بندی مشکلات و موانع آموزش کارآفرینی در ایران
ویرایش1391
2,500,000 ریال
شیلات و آبزیان کشور؛ چالش‌ها و پتانسیل‌ها
شیلات و آبزیان کشور؛ چالش‌ها و پتانسیل‌ها
ویرایش1391
450,000 ریال
طراحي مدل ارزيابي عملكرد بيمارستان
طراحي مدل ارزيابي عملكرد بيمارستان
ویرایش1391
3,500,000 ریال
كاواك هاي بلور فوتوني
كاواك هاي بلور فوتوني
1391
1,570,000 ریال
گزارش امکان سنجی پیاده سازی سیستم  مدیریت فراگیر تعمیرات و نگهداری در کارخانجات
گزارش امکان سنجی پیاده سازی سیستم مدیریت فراگیر تعمیرات و نگهداری در کارخانجات
ویرایش1391
3,000,000 ریال
گزارش بررسی اقتصاد دانشی ایران
گزارش بررسی اقتصاد دانشی ایران
ویرایش1391
1,540,000 ریال
گزارش بررسی و امکان سنجی مدیریت دانش در دانشگاهها و موسسات آموزشی
گزارش بررسی و امکان سنجی مدیریت دانش در دانشگاهها و موسسات آموزشی
ویرایش مهرماه 1391
3,000,000 ریال
گزارش رتبه بندی عوامل بازار یابی مناطق آزاد ایران
گزارش رتبه بندی عوامل بازار یابی مناطق آزاد ایران
ویرایش مهرماه 1391
4,850,000 ریال
وضعیت بازار غذا در شرایط حاضر و آینده
وضعیت بازار غذا در شرایط حاضر و آینده
ویرایش1391
450,000 ریال