تبلیغات

 

 

 
آخرین اخبار

 شبکه پژوهش های ایران در راستای توسعه امکانات نرم افزاری خود سامانه هوشمند نرم افزاری  منبع دهی را راه اندازی نمود … بیشتر

 راه اندازی نرم افزار ویراستار در شبکه پژوهش های ایران … بیشتر

0 کالا
 
منوی کاربران
 

گزارش دوره ای

ترتیب:
گزارش دوره ای بازار های صادراتی گل ایران
گزارش دوره ای بازار های صادراتی گل ایران
ویرایش1391
1,250,000 ریال
گزارش دوره ای تحلیل صنعت پتروشیمی ایران
گزارش دوره ای تحلیل صنعت پتروشیمی ایران
ویرایش1391
3,150,000 ریال
گزارش میزان  سرمایه اجتماعی  در بانک های خصوصی ایران
گزارش میزان سرمایه اجتماعی در بانک های خصوصی ایران
ویرایش1391
2,500,000 ریال
نقش بازارگرايي بر شاخص هاي مالي بانک های خصوصی
نقش بازارگرايي بر شاخص هاي مالي بانک های خصوصی
ویرایش1391
2,500,000 ریال
وضعیت بازار غذا در شرایط حاضر و آینده
وضعیت بازار غذا در شرایط حاضر و آینده
ویرایش1391
450,000 ریال