0 کالا
 
منوی کاربران
 

پرسشنامه

ترتیب:
آزمون افتراق معنایی
آزمون افتراق معنایی
141192
30,000 ریال
آزمون انتقال غیرمنتظره
آزمون انتقال غیرمنتظره
دی1392
30,000 ریال
آزمون باورهای غیر منطقی جونز IBT
آزمون باورهای غیر منطقی جونز IBT
229311
40,000 ریال
آزمون پائودا
آزمون پائودا
71192
30,000 ریال
آزمون پادوآ
آزمون پادوآ
41192
30,000 ریال
آزمون پرخاشگری و ناکامی کودکان - رزنزوایک
آزمون پرخاشگری و ناکامی کودکان - رزنزوایک
31292
30,000 ریال
آزمون تشخیص قافیه کلمات
آزمون تشخیص قافیه کلمات
81192
30,000 ریال
آزمون تفکرانتقادی کورنل
آزمون تفکرانتقادی کورنل
دی1392
30,000 ریال
آزمون تکرارکلمات بی معنا
آزمون تکرارکلمات بی معنا
81192
30,000 ریال
آزمون حافظه آشکاروناآشکارکودکان
آزمون حافظه آشکاروناآشکارکودکان
31192
30,000 ریال
آزمون حافظه کلامی کوتاه مدت
آزمون حافظه کلامی کوتاه مدت
81192
30,000 ریال
آزمون خلاقیت تورنس
آزمون خلاقیت تورنس
191092
30,000 ریال