تبلیغات

 

 

 
آخرین اخبار

 شبکه پژوهش های ایران در راستای توسعه امکانات نرم افزاری خود سامانه هوشمند نرم افزاری  منبع دهی را راه اندازی نمود … بیشتر

 راه اندازی نرم افزار ویراستار در شبکه پژوهش های ایران … بیشتر

0 کالا
 
منوی کاربران
 

پرسشنامه

ترتیب:
آزمون شخصیتی NEO-FFI
آزمون شخصیتی NEO-FFI
31192
30,000 ریال
آزمون شدت اضطراب برنر
آزمون شدت اضطراب برنر
دی1392
30,000 ریال
آزمون شناسایی مهارتهای کودکان
آزمون شناسایی مهارتهای کودکان
دی1392
30,000 ریال
آزمون قضاوت نحوی دستورزبان
آزمون قضاوت نحوی دستورزبان
81192
30,000 ریال
آزمون کلمات فراخوان یونگ
آزمون کلمات فراخوان یونگ
171192
30,000 ریال
آزمون گرایش سلطه گری
آزمون گرایش سلطه گری
31292
30,000 ریال
آزمون گرایش سلطه گری
آزمون گرایش سلطه گری
141292
30,000 ریال
آزمون مدادوکاغذ ی خلاقیت
آزمون مدادوکاغذ ی خلاقیت
41192
30,000 ریال
آزمون مفهوم خویشتن - بک
آزمون مفهوم خویشتن - بک
171192
30,000 ریال
آزمون منبع کنترل راتر
آزمون منبع کنترل راتر
دی1392
30,000 ریال
آزمون مهارت خواندن
آزمون مهارت خواندن
81192
30,000 ریال
آزمون مهارت درخواندن کلمات بی معنی
آزمون مهارت درخواندن کلمات بی معنی
81192
30,000 ریال