0 کالا
 
منوی کاربران
 

اکسیر مدیریت

ترتیب:
بررسي رابطه عزت نفس، ابراز وجود و متغيرهاي جمعيت‌شناختي با مصرف سيگار در بين دانشجويان
بررسي رابطه عزت نفس، ابراز وجود و متغيرهاي جمعيت‌شناختي با مصرف سيگار در بين دانشجويان
ویرایش1391
1,250,000 ریال
برنامه راهبردی انار ایران
برنامه راهبردی انار ایران
ویرایش1391
2,000,000 ریال
برنامه راهبردي تحقيقات گياهشناسي ایران
برنامه راهبردي تحقيقات گياهشناسي ایران
ویرایش1391
1,540,000 ریال
بسته مقالات  پایه برای پروپوزال
بسته مقالات پایه برای پروپوزال
ویرایش1391
180,000 ریال
بهبود کنترل پذیرش تماس در شبکه های بیسیم
بهبود کنترل پذیرش تماس در شبکه های بیسیم
ویرایش1391
4,000,000 ریال
پرداخت 60000 تومانی
پرداخت 60000 تومانی
قیمت های 1391
600,000 ریال
پرسشنامه  مدیریت زمان
پرسشنامه مدیریت زمان
ویرایش1391
20,000 ریال
پرسشنامه اثر بخشی تفویض اختیار (فرم مدیران)
پرسشنامه اثر بخشی تفویض اختیار (فرم مدیران)
81092
30,000 ریال
پرسشنامه اثر بخشی دوره ICDL بر عملکرد کارکنان
پرسشنامه اثر بخشی دوره ICDL بر عملکرد کارکنان
81092
50,000 ریال
پرسشنامه استرس شغلی بیمارستانی HSS
پرسشنامه استرس شغلی بیمارستانی HSS
22939
50,000 ریال
پرسشنامه افسردگی بک فرم کوتاه
پرسشنامه افسردگی بک فرم کوتاه
ویرایش 1388
20,000 ریال
پرسشنامه اهمال کاری شغلی
پرسشنامه اهمال کاری شغلی
2293
20,000 ریال