0 کالا
 
منوی کاربران
 

اکسیر مدیریت

ترتیب:
پرسشنامه برتری نیمکره های مغزی
پرسشنامه برتری نیمکره های مغزی
22935
50,000 ریال
پرسشنامه رغبت سنج تحصیلی شغلی هالند
پرسشنامه رغبت سنج تحصیلی شغلی هالند
22932
60,000 ریال
پرسشنامه روحیه معلمان
پرسشنامه روحیه معلمان
1392
20,000 ریال
پرسشنامه طرح وارة یانگ
پرسشنامه طرح وارة یانگ
22938
70,000 ریال
پرسشنامه هوش فرهنگی
پرسشنامه هوش فرهنگی
22937
50,000 ریال
پرسشنامه هوش معنوی
پرسشنامه هوش معنوی
22932
30,000 ریال
پرسشنامه ی کانرز والدین
پرسشنامه ی کانرز والدین
61092
18,000 ریال
تحليل موج بر پاشنده ي تيغه اي بلور فوتوني
تحليل موج بر پاشنده ي تيغه اي بلور فوتوني
ویرایش1391
1,000,000 ریال
ثبت اطلاعات پایان نامه در پایگاه ایران داک
ثبت اطلاعات پایان نامه در پایگاه ایران داک
1391
50,000 ریال
خدمات پژوهش یار
خدمات پژوهش یار
1391
50,000 ریال
دانش فنی تولید واکس پوششی میوه
دانش فنی تولید واکس پوششی میوه
ویرایش 1392
3,500,000 ریال
دوره آموزشی متلب
دوره آموزشی متلب
1392
980,000 ریال