0 کالا
 
منوی کاربران
 

اکسیر مدیریت

ترتیب:
راهبردهای فنّاوری اطلاعات در توسعه پایدار روستایی
راهبردهای فنّاوری اطلاعات در توسعه پایدار روستایی
ویرایش1391
450,000 ریال
سندیکا و جایگزین‌های آن در حقوق ایران
سندیکا و جایگزین‌های آن در حقوق ایران
ویرایش 1391
1,450,000 ریال
شناخت بازارهای خارج از بورس
شناخت بازارهای خارج از بورس
ویرایش1391
2,000,000 ریال
شناسایی آمیخته بازار یابی مناسب برای  افزایش سهم بازار شرکت های مواد غذایی
شناسایی آمیخته بازار یابی مناسب برای افزایش سهم بازار شرکت های مواد غذایی
ویرایش1391
4,000,000 ریال
شناسایی آمیخته بازار یابی مناسب برای  افزایش سهم بازار موسسات آموزشی
شناسایی آمیخته بازار یابی مناسب برای افزایش سهم بازار موسسات آموزشی
ویرایش1391
4,000,000 ریال
شناسایی آمیخته بازار یابی مناسب برای  افزایش سهم بازاربانک های خصوصی
شناسایی آمیخته بازار یابی مناسب برای افزایش سهم بازاربانک های خصوصی
ویرایش1391
5,000,000 ریال
شناسایی و دسته بندی مشکلات و موانع آموزش کارآفرینی در ایران
شناسایی و دسته بندی مشکلات و موانع آموزش کارآفرینی در ایران
ویرایش1391
2,500,000 ریال
شناسایی و رتبه بندی موانع خلاقیت در دانش آموزان
شناسایی و رتبه بندی موانع خلاقیت در دانش آموزان
ویرایش1391
3,000,000 ریال
شیلات و آبزیان کشور؛ چالش‌ها و پتانسیل‌ها
شیلات و آبزیان کشور؛ چالش‌ها و پتانسیل‌ها
ویرایش1391
450,000 ریال
طراحي مدل ارزيابي عملكرد بيمارستان
طراحي مدل ارزيابي عملكرد بيمارستان
ویرایش1391
3,500,000 ریال
کاربرد هورمون های درپارتنوکارپی
کاربرد هورمون های درپارتنوکارپی
231092
350,000 ریال
كاواك هاي بلور فوتوني
كاواك هاي بلور فوتوني
1391
1,570,000 ریال