0 کالا
 
منوی کاربران
 

م.مولایی نسب (ارشد مدیریت)

ترتیب:
آزمون درک  خوانداری
آزمون درک خوانداری
دی1392
30,000 ریال
آزمون دست برتری ادینبورو
آزمون دست برتری ادینبورو
41192
30,000 ریال
آزمون رزنزوایک
آزمون رزنزوایک
31292
30,000 ریال
آزمون رشدمهارتهای اجتماعی
آزمون رشدمهارتهای اجتماعی
دی1392
30,000 ریال
آزمون سازگاری زناشویی لاک_والاس
آزمون سازگاری زناشویی لاک_والاس
271192
30,000 ریال
آزمون سازگاری عاطفی
آزمون سازگاری عاطفی
دی1392
30,000 ریال
آزمون سرعت وصحت خواندن
آزمون سرعت وصحت خواندن
81192
30,000 ریال
آزمون سنجش خلاقیت تورنس
آزمون سنجش خلاقیت تورنس
31192
30,000 ریال
آزمون سنجش هیجان
آزمون سنجش هیجان
131292
30,000 ریال
آزمون شخصیتی NEO-FFI
آزمون شخصیتی NEO-FFI
31192
30,000 ریال
آزمون شدت اضطراب برنر
آزمون شدت اضطراب برنر
دی1392
30,000 ریال
آزمون شناسایی مهارتهای کودکان
آزمون شناسایی مهارتهای کودکان
دی1392
30,000 ریال