0 کالا
 
منوی کاربران
 

م.مولایی نسب (ارشد مدیریت)

ترتیب:
آزمون قضاوت نحوی دستورزبان
آزمون قضاوت نحوی دستورزبان
81192
30,000 ریال
آزمون کلمات فراخوان یونگ
آزمون کلمات فراخوان یونگ
171192
30,000 ریال
آزمون گرایش سلطه گری
آزمون گرایش سلطه گری
31292
30,000 ریال
آزمون گرایش سلطه گری
آزمون گرایش سلطه گری
141292
30,000 ریال
آزمون مدادوکاغذ ی خلاقیت
آزمون مدادوکاغذ ی خلاقیت
41192
30,000 ریال
آزمون مفهوم خویشتن - بک
آزمون مفهوم خویشتن - بک
171192
30,000 ریال
آزمون منبع کنترل راتر
آزمون منبع کنترل راتر
دی1392
30,000 ریال
آزمون مهارت خواندن
آزمون مهارت خواندن
81192
30,000 ریال
آزمون مهارت درخواندن کلمات بی معنی
آزمون مهارت درخواندن کلمات بی معنی
81192
30,000 ریال
آزمون نشانگان آسپرگركودكي
آزمون نشانگان آسپرگركودكي
41292
30,000 ریال
آزمون هجی کردن کلمات معنی دار
آزمون هجی کردن کلمات معنی دار
81192
30,000 ریال
آزمون هوش هیجانی EQ شامل 28 سوال
آزمون هوش هیجانی EQ شامل 28 سوال
229313
50,000 ریال