تبلیغات

 

 

 
آخرین اخبار

 شبکه پژوهش های ایران در راستای توسعه امکانات نرم افزاری خود سامانه هوشمند نرم افزاری  منبع دهی را راه اندازی نمود … بیشتر

 راه اندازی نرم افزار ویراستار در شبکه پژوهش های ایران … بیشتر

0 کالا
 
منوی کاربران
 

ر.رهنورد (ارشد گیاهپزشکی)

ترتیب:
پرسشنامه مهارت مدیران
پرسشنامه مهارت مدیران
روشنا 1392
20,000 ریال
پرسشنامه مهارتهای مذاکره
پرسشنامه مهارتهای مذاکره
روشنا 1392
20,000 ریال