0 کالا
 
منوی کاربران
 

گزارش ارزیابی سازمان های بازرگانی استان ها

گزارش ارزیابی سازمان های بازرگانی استان ها
برای تصویر بزرگتر کلیک نمایید
قیمت: 5,500,000 ریال
دسترسی: موجود
نوع: ویرایش1391
سازنده: اکسیر مدیریت
میانگین رتبه: رتبه داده نشده

 با توجه به نیاز مبرم مدیران وزارت بازرگانی به مدلی برای ارزیابی سازمان های استانی متبوعه، طراحی مدلی کمی برای ارزیابی و رتبه بندی سازمان های بازرگانی استانی با روش های تصمیم گیری چندشاخصه جبرانی مانند SAW ، TOPSIS، تاکسونومی کلاسیک و تاکسونومی غیرکلاسیک، مهمترین هدف پژوهش حاضر است.

اولویت بندی سازمان های بازرگانی استانی، مستلزم شناسایی شاخصه های مؤثر در رتبه بندی جامع گزینه های مذکور است. با مطالعة ساختار، حدود وظایف و مسئول‍یت های سازمان های بازرگان‍ی استان‍ی و الگوهای ارزیابی سازمان های مشابه در نهایت هفت شاخص؛ درصد کارکنان رسمی به کل

کارکنان، میزان تحصیلات کارکنان، تعداد کارکنان، درصد واحدهای متخلف شناسایی شده به دفعات بازرسی، درصد تخلفات اقتصادی کشف شده به دفعات بازرسی، میزان بودجه و کیفیت خدمات پایگاه های اطلاع رسانی، بر اساس نظر کارشناسان به عنوان شاخص های پژوهش حاضر از میان خیل عظیم معیارها انتخاب شده است. پس از آن بر اساس فنون نُرم تصمیم گیری، به طراحی مدل تحقیق پرداخته شده است.

 در بازه زمانی مفروض (سال 1391)، داده های خام برای اندازه گ‍یری شاخص ها‍ از طریق مصاحبه، اسناد و مدارک و پرسشنامة آماری گردآوری و با انجام پردازش هایی چند، در قالب مدل قرار گرفته اند. برای واکاوی[5] نتایج تحقیق از آزمون ضریب همبستگی رتبه ای[6] و ضریب تغییرات[7] استفاده شد و معلوم شد که تکنیک تاکسونومی غیرکلاسیک، سازگارترین روش ارزیابی سازمان های بازرگانی استانی با رویکرد MADM می باشند. روش مذکور، بر اساس مبانی نظری خود در سه مرحله با شناسایی هفت سازمان بازرگانی استانی به عنوان گزینه های ناهمگن، به اولویت بندی سازمان های بازرگانی استانی همگن در شانزده سطح اقدام نموده است. 

نوشتن نظر
نام شما:


نظر شما: نکته: کد HTML مجاز نیست!

رتبه: بد            خوب

کد نمایش داده شده را تایپ نمایید:

تصویر اضافه ای برای این کالا وجود ندارد.